2-2015 - Split

Zapisnik sa sastanka održanog za vrijeme ORC prvenstva Splita

 

Sastanak je održan: 11.10.2015. u Splitu u prostorijama JK Spinut
Nazočni: Ivan Drinković, Vladimir Moćan, Stanko Birin, Zrinka Grancarić, Robert Sandalić, Armano Zekan, Peter Mosny, Alexander Sako, Hrvoje Duvančić
Predstavnici: Mareus II, Orion, Gringo 2, Marina Kaštela, Quebramar, El Solete


Dnevni red:

1. Proširenje Kupa na ORC Club
2. Suradnja s D-Marine
3. Kandidature za Državno prvenstvo


AD 1)
Iznesena je inicijativa da se u sklopu natjecanja za ORC Kup uključe i jedrilice koje imaju ORC Club svjedodžbe da bi se dobilo na masovnosti i popularizaciji regata ovog tipa.
Tajnik je dobio zadatak da zamoli g.Zorana Grubišu, glavnog ORC premjerača za Hrvatsku, e-mail adrese vlasnika jedrilica s ORC Club svjedodžbama da bi se moglo s njima stupiti u kontakt.
Također treba razraditi princip po kojem bi se ove jedrilice uključile u natjecanje.

AD 2)
G.Vladimir Moćan je okupljenima iznio svoju ideju o suradnji s vlasnicima D-Marinea u Šibeniku. Ideja se odnosi na eventualno sponzorstvo Kupa i na dovođenje natjecanja većeg formata u Šibenik.
Dosadašnji kontakti su pokazali da je D-Marineu ideja zanimljiva, ali još ništa nije konkretizirano, te je g.Moćan izjavio da će s njima nastaviti razgovore o čijim rezultatima će izvjestiti na nekom od idućih sastanaka.

AD 3)
Raspravljalo se o dvije kandidature za DP za 2016. Prva kandidatura je iznesena još na sastanku održanom u Puli na Državnom prvenstvu za 2014. Tad se kandidirala Marina Kaštela.
Nakon ljeta je stigla i kandidatura JK Jedro da se DP organizira u sklopu Cres Sailing Week-a na Cresu početkom lipnja 2016. godine.
S obzirom da je JK Marina Kaštela stala pri svojoj kandidaturi odlučeno je da joj se, po pravu prvenstva, i dodijeli Državno prvenstvo.