Popis opreme

Da bi regate koje se boduju za ORC Kup Hrvatske bile u regularne potrebno je držati se pravila u potpunosti. U skladu s tim se trebaju zadovoljiti i uvjeti o opremi koju je dozvoljeno imati na jedrilici.

Na nekim regatama se obavezno provjerava postojanje te opreme, a na nekima se obavlja provjera opreme na moru, nakon ili prije pojedinih plovova.

 

S obzirom na međunarodni karakter većine regata koje se boduju za Kup, popis opreme je na engleskom jeziku:

 

SAILS INVENTORY
Sail Rule Number
Mainsails ORC 206.1 x
Large jibs ORC 206.1 x
Small jibs ORC 206.1 x
Inner jibs ORC 206.1 x
Symmetric spinnakers ORC 206.1 x
Asymetric spinnakers ORC 206.1 x
Code 0 ORC 206.1 x
     
Heavy weather jib OSR 4.26.4 x
     

 

SAFETY EQUIPMENT
  Rule
Lifelines OSR 3.14
Jackstays & Harnesses OSR 4.04
Lifejackets & Lifebuoy OSR 5.01
Pyrotechnics OSR 4.23
Manual bildge pump OSR 3.23
VHF OSR 3.29
Fire extinguishers OSR 4.05
First aid OSR 4.08
Radar reflector OSR 4.10
Tools and spare parts OSR 4.16
   

 

INVENTORY LIST
 
Interior ballast
Anchor
 

 

 Ili u .pdf obliku za upotrebu od strane premjerača na regatama.