Grand Prix Slovakia

Fotografije iz Šibenika s Grand Prix Slovakia, regate održane 09-10. travnja 2016.:

 

 • GPS 2016 - dan 2 - 014
 • GPS 2016 - dan 2 - 026
 • GPS 2016 - dan 2 - 050
 • GPS 2016 - dan 2 - 077
 • GPS 2016 - dan 2 - 107
 • GPS 2016 - dan 2 - 115
 • GPS 2016 - dan 2 - 136
 • GPS 2016 - dan 2 - 154
 • GPS 2016 - dan 2 - 163
 • GPS 2016 - dan 2 - 170
 • GPS 2016 - dan 2 - 179
 • GPS 2016 - dan 2 - 188
 • GPS 2016 - dan 2 - 200
 • GPS 2016 - dan 2 - 210
 • GPS 2016 - dan 2 - 229
 • GPS 2016 - dan 2 - 238

 

dok je ostatak fotogalerije dostupan na ovom linku.