Državno prvenstvo

Manji pregled fotografija s Državnog prvenstva po ORCi koje je održano u Šibeniku od 13. do 16. rujna 2012.:

 

 • ORCi DP 2012 - dan 1 - 04
 • ORCi DP 2012 - dan 1 - 11
 • ORCi DP 2012 - dan 2 - 008
 • ORCi DP 2012 - dan 2 - 025
 • ORCi DP 2012 - dan 2 - 036
 • ORCi DP 2012 - dan 2 - 052
 • ORCi DP 2012 - dan 2 - 070
 • ORCi DP 2012 - dan 2 - 130
 • ORCi DP 2012 - dan 2 - 172
 • ORCi DP 2012 - dan 2 - 208
 • ORCi DP 2012 - dan 2 - 229
 • ORCi DP 2012 - dan 2 - 256
 • ORCi DP 2012 - dan 3 - 005
 • ORCi DP 2012 - dan 3 - 016
 • ORCi DP 2012 - dan 3 - 024
 • ORCi DP 2012 - dan 3 - 053
 • ORCi DP 2012 - dan 3 - 080
 • ORCi DP 2012 - dan 3 - 097
 • ORCi DP 2012 - dan 3 - 102
 • ORCi DP 2012 - dan 3 - 107
 • ORCi DP 2012 - dan 3 - 145
 • ORCi DP 2012 - dan 3 - 154
 • ORCi DP 2012 - dan 3 - 162
 • ORCi DP 2012 - dan 3 - 166

 

dok je ostatak fotogalerije dostupan na ovom linku.